Fundacja Dzieci-Dzieciom
Nadliwie 1, 05-281 Urle
tel. (25) 624 04 07
mail:domrekolekcyjnynadliwie@gmail.com

TEMATY REKOLEKCYJNE

TEMAT 1 i 2

TEMAT 1 i 2

1. Teologia Obecności

2. „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”  Mk 1, 15
czytaj więcej
TEMAT 3 i 4

TEMAT 3 i 4

3. Formacja Biblijna i Eucharystyczna w rodzinie

4. Jak formować parafię do wprowadzenia  „Trwałej Adoracji”
czytaj więcej
TEMAT 5, 6, 7

TEMAT 5, 6, 7

5. Mamy dziecko niepełnosprawne w naszej Rodzinie
6. Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał  J 6, 29
7. Teologia radości – dla osób z dużym poczuciem humoru
czytaj więcej