Fundacja Dzieci-Dzieciom
Nadliwie 1, 05-281 Urle
tel. (25) 624 04 07
mail:domrekolekcyjnynadliwie@gmail.com

DOM REKOLEKCYJNY

 

Historia


Ks. Arcybiskup Henryk Hoser, Ordynariusz Warszawsko – Praski, Dekretem z dnia 30 kwietnia 2015 roku, erygował w Nadliwiu (parafia Kamieńczyk) Kaplicę pod wezwaniem „Miłosierdzia  Bożego”, służącą na potrzeby rekolekcyjne.  Dnia 8 sierpnia 2015, Ks. Arcybiskup poświęcił kaplicę  i wyraził zgodę na formowanie nowej wspólnoty Stowarzyszenia Życia Apostolskiego.
Prosimy o wstawiennictwo do Ducha Świętego o odważne i zdecydowane  powołania   do „ Kongregacji ORDO DEI Najświętszych Serc Jezusa i Maryi”.
 


 

Zaproszenie


Dom Rekolekcyjny w Nadliwiu pod wezwaniem „Maryi Matki Eucharystii” zaprasza do udziału w:

 • Weekendach Metanoi.
 • Tygodniach formacyjnych.


Maryja Matka Eucharystii zaprasza dzieci z rodzicami – całe rodziny – do Nadliwia na adorację. Taki jest cel Domu w Nadliwiu, aby dzień i noc był miejscem spotkania dzieci z Jezusem Eucharystycznym.
 

„Niech adoracja nigdy nie ustaje”,
Niech trwa na polskiej ziemi
to Eucharystyczne wychowanie
ludzkiej wolności
z pokolenia na pokolenie”.

                                               św. Jan Paweł II

 

Miesięczny program rekolekcji:

 • Formacja Eucharystyczna dla członków Kongregacji ORDO DEI – pierwszy weekend w każdym miesiącu, od piątku wieczór do niedzieli godz. 15:3
 • Weekend Metanoi – drugi weekend w każdym miesiącu, od piątku wieczór do niedzieli godz. 15:30
 • Wieczysta – trwała adoracja w parafii -  dla koordynatorów wieczystych adoracji w parafiach – trzeci weekend w każdym miesiącu, od piątku wieczór do niedzieli godz. 15:30
 • Tematy do wyboru – czwarty weekend   w każdym miesiącu, od piątku wieczór do niedzieli godz. 15:30


 Niektóre tematy rekolekcji:

 • Teologia Obecności
 • „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”  Mk 1, 15
 • Formacja Biblijna i Eucharystyczna w rodzinie
 • Jak formować parafię do wprowadzenia  „Trwałej Adoracji”
 • Mamy dziecko niepełnosprawne w naszej Rodzinie
 • Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał  J 6, 29
 • Teologia radości – dla osób z dużym poczuciem humoruZapraszamy RODZINY na weekendy oraz na inne dni w tygodniu lub na kilka godzin wciągu dnia, wystarczy zadzwonić i zgłosić swój przyjazd:

Tel. 608 – 720 – 333; (25) 624 – 0407
lub email: adoracja1000@gmail.com

ADRES KORESPONDENCYJNY:     

Ks. Krzysztof Małachowski
Kongregacja ORDO DEI
NADLIWIE 
05 – 281 Urle


 

Postawa
 

Rekolekcje w Domu Rekolekcyjnym „Maryi Matki Eucharystii”, są prowadzone według starożytnej zasady: „MISTRZ - UCZEŃ”. Postawy słuchania Mistrza uczy nas Księga Samuela. Oto niektóre cytaty, którymi kierujemy się w Naszej Drodze:

„Mów Panie, bo sługa Twój słucha”

(Sam 3, 9)


Razem z pierwszymi uczniami usłyszymy pytanie:

„Czego szukacie”
J 1,38


Razem z nimi pytamy:
„Nauczycielu, gdzie mieszkasz?
Odpowiedział im: chodźcie a zobaczycie”

J1, 39

Obcowanie z mistrzem uczy nas:
„Dialogu i Świadectwa”.

Oto droga biblijna, która prowadzi dzieci  do Jezusa Eucharystycznego na adorację, aby w Jezusie znalazły swojego „MISTRZA” życia:

 • Samuel, który uczy się słuchać Boga
 • Dwunastoletni Jezus, pozostaje w świątyni, aby  „być w sprawach Ojca”
 • Dzieci, które wołały w świątyni: „Hosanna Synowi Dawida” (Mt 21, 15), Nakaz Pana Jezusa: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie zabraniajcie im, gdyż do takich należy królestwo Boże” (Łk 18, 16)
 

           
Cel rekolekcji


Rekolekcje eucharystyczne prowadzą nas do celu, aby:
„Jezus Eucharystyczny był znany, kochany i wielbiony”

Po tej drodze prowadzi nas:
„Pełna łaski, Służebnica Pańska, matka słowa,
które stało się ciałem i zamieszkało wśród nas"


Rekolekcje eucharystyczne prowadzą nas do odważnego dawania świadectwa jako Kosciół w świecie współczesnym że:
„Z Jego pełni wszyscyśmy
wzięli łaskę po łasce…….
Łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa” 

J1, 16 i 17


Mamy przekonać świat do powrotu do „Ordo Dei”, do porządku Bożego życia na co dzień w stanie łaski uświęcajacej.
"Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie
Nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże” 
 
Mk 10, 14

 

 Dom rekolekcyjny