Fundacja Dzieci-Dzieciom
Nadliwie 1, 05-281 Urle
tel. (25) 624 04 07
mail:domrekolekcyjnynadliwie@gmail.com
Wróć do listy

Zawierzenie Naszemu domu i Naszej służby Chrystusow królowi Wszechświata


Chryste Królu Wszechświata,
Betlejem – Dom Chleba Życia w Nadliwiu
Jest małą częścią Twojego Królestwa.
Należymy do Ciebie.

Oddajemy nasz Dom
na służbę
Twojego Królestwa.

My, którzy służymy Królestwu Eucharystycznemu,
poddajemy Tobie Królowi
każdą modlitwę,
nasz rozum,
nasze serca,
naszą wolę,
nasze wybory,
nasze decyzje,
nasze działanie.

Jesteś Królem naszych sumień.
Prosimy udziel nam łaski
formowania sumienia każdego z nas,
zgodnie z Ewangelią.
Jesteśmy gotowi, codziennie pełni

Twoją Królewską wolę.

Świadomie i dobrowolnie
przyjmujemy Królestwo Krzyża,
jako tron Twojej Chwały
i Twego panowania nad nami.
Prosimy prowadź nas Królewską Drogą Krzyża
do zwycięstwa Królewskiego Zmartwychwstania.

Poddajemy siebie,
Twojemu panowaniu
Króla Wszechświata.

Dziękujemy za wybranie
i powołanie nas
do służby w Twoim Królestwie.
                    AMEN.
ODDANIE NASZEJ SŁUŻBY POD OPIEKĘ
 ŚWIĘTEGO JÓZEFA


Józefie, Cieślo z Nazaretu,
czerpałeś świętość ze Źródła wszelkiej świętości
od Jezusa Małego Króla,
ukrytego w Jego Dzieciństwie,
którego Ojciec Miłosierdzia
powierzył Twoim ramionom. 

Twoja Małżonka,
Matka Małego Króla,
powierzyła nam
służbę Królowi Eucharystycznemu
i służbę Królestwu Małego Króla w dzieciach.

Z pełnym zaufaniem
w Twoje doświadczenie
Wychowawcy, Opiekuna i Ojca
odpowiedzialnego za swoją Rodzinę,
powierzamy Tobie zadany nam obowiązek

Ucz nas widzieć w każdym dziecku
obecność Małego Króla Wszechświata.

Z pełnym zaufaniem
w Twoje doświadczenie
pracy rzemieślniczej,
wykonywanej dla chwały Bożej
oraz w celu utrzymania Rodziny Małego Króla,
powierzamy Tobie
wszystkie nasze prace, troski,
wysiłki,  mające zabezpieczyć
i rozwijać od strony
materialnej i finansowej,
posługiwanie nam powierzone
w celu niesienia pomocy
dzieciom specjalnej troski
oraz utrzymania rodziny
Apostolstwa Eucharystycznego Dzieci,
Królestwa Małego Króla Jezusa.